Tag: 外出飲食

純豆腐辣湯

純豆腐辣湯

食韓國菜,要食得健康,食完又唔會攝取太多脂肪,囤積係身體,最好就係揀「豆腐湯」! 豆腐本身已經係蛋白質好高嘅食物來源,半…